Zarządzenie w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, szkoły letnie, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów i doktorantów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów.