Wykaz sekwencji przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku BUDOWNICTWO i TRANSPORT (obowiązujących od semestru letniego roku akad. 2016/17)

STACJONARNE
Budownictwo I stopnia
Budownictwo II stopnia


NIESTACJONARNE
Budownictwo I stopnia
Budownictwo II stopnia
Transport I stopnia (obowiązuje do rocznika 2019/20)