tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt. "Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo