• studia niestacjonarne I stopnia (4,5-letnie)

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
bez specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta I stopnia

  • studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie)

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi kolejowe) syllabus.pk.edu.pl
infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi samochodowe)
konstrukcje budowlane i inżynierskie
technologia i organizacja budownictwa
sylwetka absolwenta II stopnia