SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu, w tym zintegrowanych systemów transportowych, inżynierii procesów oraz środków transportowych. Dzięki dobremu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu wiedzą ekonomiczną, prawną i organizacyjną, absolwent może pracować przede wszystkim w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych, w działach transportu przedsiębiorstw, w zakładach komunikacji miejskiej, w centrach logistycznych. Może założyć i prowadzić firmę przewozową lub spedycyjną.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania systemową infrastrukturą oraz procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi; budowy strategii marketingowych; sterowania ruchem i przewozami; kierowania firmami transportowymi. Działania te odnoszą się do zintegrowanych systemów transportowych, obejmujących w szczególności transport drogowy i kolejowy. Nowoczesne ujęcie polega na wykorzystaniu współczesnych zaawansowanych technologii i innych rozwiązań tworzących europejską platformę transportu. Oprócz środków technicznych wykorzystywane są elementy ekonomiki, prawa, polityki i logistyki.