• studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie)

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  • studia stacjonarne II stopnia (1,5-letnie)

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
budowle - informacja i modelowanie (BIM) syllabus.pk.edu.pl
budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi kolejowe)
infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi samochodowe)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: konstrukcje budowlane)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: mosty i budowle podziemne)
mechanika konstrukcji inżynierskich
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
sylwetka absolwenta studiów II stopnia