tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji powiązanych tematycznie nt. "Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo