"Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w Miejskiej Komunikacji Zbiorowej" - Katedra Systemów Komunikacyjnych:
Program Studium obejmuje 250 godzin lekcyjnych.
Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki