Kurs: "Ocena wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach":
Program kursu obejmuje 30 godzin.
Opiekun: dr hab.inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK