Kurs: "Inżynierskie programy komputerowe i ich zastosowanie w praktyce":
Program kursu obejmuje 30 godzin.
Opiekun: dr hab. inż. Bogumił Wrana, prof. PK