Porozumienia

1.09.2023 r. Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych.

Ze strony Politechniki Krakowskiej współpracę ze Stowarzyszeniem koordynować będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z kierownikiem prof. PK Mariuszem Kieciem na czele.

Całość artykułu

 

 

Na zdjęciu od lewej Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia i Rektor PK prof. Andrzej Szarata

13 października 2023 r. Wydział Inżynierii Lądowej PK ponownie stał się stroną w umowie, a właściwie w dwóch umowach, które zostały podpisane w gabinecie JM Rektora.

Umowy z krakowską firmą Soneta Sp. z o.o. i EX7 ze Skawiny generalnie dotyczą wymiany doświadczeń; organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, może nawet studiów podyplomowych oraz szeroko pojętej współpracy w zakresie badań i dydaktyki.

W zamian za pomoc w ekspertyzach, w rewanżu za wsparcie merytoryczne pracowników z WIL we wnioskowaniu o granty badawcze czy udział w przetargach, studenci naszego Wydziału otrzymają korzyści w postaci ofert praktyk i fundowanych nagród za prace dyplomowe.

Zapowiadane jest zorganizowanie pracowni do zajęć laboratoryjnych w temacie zarządzania magazynem wysokiego składowania, z użyciem autorskiego oprogramowania firmy EX7 pod nazwą XWMS, zintegrowanego z systemem enova365 firmy Soneta Sp. z o.o.

Powyższe ma służyć również zwiększeniu potencjału Katedry Systemów Transportowych oraz  zwiększeniu świadomości marki Soneta - enova365 i EX7 na rynku.

zdj. Jan Zych, JM Rektor PK z przedstawicielami firmy EX7

 

Zdj. Jan Zych, JM Rektor PK z przedstawicielem firmy Soneta Sp. z o.o.

 

Zdj. Jan Zych, Przedstawiciele firm Soneta Sp. z o.o. i EX7, JM Rektor PK, Dziekan WIL PK i przedstawiciele Katedry Systemów Transportowych

 

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podpisał porozumienie o współpracy z firmą Atlas Ward. Firmę reprezentowali: Tomasz Ślęzak – Członek Zarządu Atlas Ward Polska, Piotr Nowak – Dyrektor krakowskiego oddziału Atlas Ward Polska oraz Łukasz Wieruszewski - Manager ds. Rozwoju Biznesu.

Firma Atlas Ward jest czołową firmą budowlaną zajmującą się budownictwem przemysłowym, szczególnie w zakresie magazynów i hal produkcyjnych. Zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania łącząc oczekiwania inwestora z najnowszymi trendami w branży.

Głównym celem porozumienia jest swobodna wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Ponieważ WIL kształci zarówno na kierunku budownictwo, jak i transport, dużą szansą na współpracę jest powiązanie naszych kompetencji na etapie projektowania obiektów kierunkując rozwiązania na najbardziej efektywne funkcjonalnie dla inwestora. W efekcie proces optymalizacji obiektu będzie uwzględniał wszystkie aspekty funkcjonalne i techniczne.

Niebagatelną rolę pełnić tutaj będzie wykorzystanie technologii BIM i kompetencji naszego Wydziału w poszczególnych etapach projektowania i wykonawstwa – począwszy od posadowienia, a skończywszy na konstrukcji całego obiektu. W procesie optymalizacji konstrukcji, znaczącą rolę odegra nasze laboratorium wiatrowe.