Porozumienia

Wydział rozpoczyna kolejną, niezwykle szeroką współpracę, tym razem z firmą UNIBEP. Skorzystają na niej również studenci studiów w języku ukraińskim prowadzonych na WIL.

UNIBEP weźmie udział w organizowaniu praktyk i wizyt zawodowych oraz wykładów dla studentów Wydziału IL. Przedsiębiorstwo będzie uczestniczyć również w formułowaniu tematów prac dyplomowych. W przyszłości zapewnia o możliwości zatrudniania absolwentów naszego Wydziału.  Dodatkowo firma ufundowała nagrody w postaci stypendiów dla  wyróżniających się w nauce studentów  będących obywatelami Ukrainy, studiujących na kierunku Budownictwo. 

Nasi naukowcy będą prowadzić szkolenia, kursy, studia podyplomowe i doktoraty wdrożeniowe dla pracowników UNIBEP; opracowywać ekspertyzy na potrzeby firmy i wspierać pracowników przedsiębiorstwa w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Strony wspólnie planują organizować seminaria, webinary i konferencje.

Umowa została podpisana w gabinecie JM Retora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty.

od lewej: prof. Andrzej Szarata, prof. Lucyna Domagała, Aneta Andruszkiewicz - dyrektor HR w Unibep SA oraz Dariusz Blocher -prezes Zarządu Unibep SA / fot. Jan Zych

11 stycznia 2022 r. odbyło się wstępne spotkanie władz dziekańskich z kierownictwem firmy Prescient Poland mające na celu omówienie możliwości współpracy.

Obu stronom zależy na podpisaniu długoterminowego porozumienia w zakresie prowadzenia wspólnych badań, wspierania studentów, prowadzenia szkoleń z zakresu projektowania konstrukcji stalowych oraz organizowania staży dla studentów WIL.


Firma zajmuje się projektowaniem konstrukcji stalowych w odniesieniu do budynków mieszkalnych i hal produkcyjnych. Projekty realizowane są na rynek amerykański, ale biuro projektowe ma siedzibę w Krakowie. Firma zatrudnia wielu absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 

26 listopada 2021 roku Dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK wraz z dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szaratą oraz prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów Grzegorzem Bajkiem podpisali trójstronny List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy wydziałami Politechniki Krakowskiej a Stowarzyszeniem Producentów Betonów z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy stworzenie powiązań kooperacyjnych i badawczych między stronami oraz innymi uczestnikami życia naukowego i gospodarczego.  Podpisane porozumienie dotyczy przede wszystkim poszerzania wiedzy technicznej w zakresie technologii betonu i żelbetu, w szczególności betonowych konstrukcji prefabrykowanych, transferu najnowszej wiedzy i technologii, wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu uzyskania efektów przemysłowych jak też upowszechniania wiedzy naukowej.

Koordynatorami działań w ramach współpracy z SPB są: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK, (Wydział Architektury PK), dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej PK) oraz z ramienia SPB mgr inż. Józef M. Kostrzewski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów).

https://arch.pk.edu.pl/blog/2021/11/26/podpisanie-listu-intencyjnego-pomiedzy-wa-i-wil-a-stowarzyszeniem-producentow-betonu/

 

 

Źródło: Rzecznik prasowy PK

5 czerwca 2020 r. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podpisał z przedstawicielami krakowskiej firmy budowlanej Mota-Engil Central Europe S.A. porozumienie w sprawie fundowania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Budownictwo, specjalności: DUA, KBI, TOB, MiBP, BHiG i BIM.