Konkursy i nagrody

Kapituła VII edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów wyłoniła najbardziej innowacyjne projekty. Młodzi adepci inżynierii zaprezentowali swoje pomysły, rywalizując o tytuł najlepszego projektu oraz cenne nagrody. Wyniki zostały ogłoszone 6 czerwca 2024 roku podczas Gali Finałowej Builder for the Future.

LAUREACI
I. NAGRODA i 8000 zł
Model parametryczny wieżowców – analiza statyczna konstrukcji i analiza reakcji podłoża
Andrzej Kuchta
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
mentor: dr inż. Marcin Tekieli

WYRÓŻNIENIA

II. WYRÓŻNIENIE i 1000 zł
Modelowanie numeryczne zagadnień stabilizacji osiadań konstrukcji za pomocą mikropali wciskanych
Wiaczesław Bałakajew
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr hab. Inż. Andrzej Turty, prof. PK

III. WYRÓŻNIENIE i 1000 zł
Analiza konstrukcji kopuły drewnianej
Zuzanna Tokarczyk
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
mentorki: dr inż. Dorota Kram Prof. PK, mgr inż. Klaudia Śliwa- Wieczorek  

FINALIŚCI

Projekt niezależnego energetycznie domu modułowego z wykorzystaniem technologii ISOMAX.
Weronika Morawska
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
mentor: dr inż. Aleksander Byrdy

Zintegrowana analiza kosztów, czasu pracy i generowanego śladu węglowego parkingu wielopoziomowego.
Izabela Dragan
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
mentor: dr inż. Damian Wieczorek

NAGRODY DODATKOWE PRZYZNAWANE PRZEZ FIRMĘ DOM CONSTRUCTION

Firma Dom Construction przeznaczyła 5000 zł na dodatkowy fundusz nagród przyznawany w Konkursie dla Młodych Inżynierów. W ramach tego funduszu wybrała cztery najlepsze prace.

NAGRODA DOM CONSTRUCTION – 2500 zł
Technologia wytwarzania i zagęszczania ultrawysokowartościowego cienkościennego kompozytu z RPC

Studenckie Koło Naukowe „Footprint” Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej w składzie:
Filip Bulanda, Hubert Krok, Kacper Sordyl, Kamil Stopa, Karol Wojcieszak, Karolina Hara, Karolina Jędrzejewska, Klaudia Kolasa, Konrad Kapuściński, Marcin Miazga, Marcin Różycki, Małgorzata Wróbel, Mateusz Kasprzyk, Natalia Smorońska, Szymon Dutka, Wojciech Białecki,

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mentorzy: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz

 

Wszystkim wielkie gratulacje. Autorom prac/projektów jak i ich opiekunom.

 

W dniu 24 maja 2024 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 26 i SONATA 19.

Wśród laureatów SONATA jest dr inż. Krzysztof Ostrowski z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Kierowany przez niego projekt badawczy „Eksperymentalna ocena wpływu perforacji profili kompozytowych na nośność elementów betonowych” uzyskał finansowe wsparcie wysokości 709 000 zł.

Celem konkursu SONATA 19 jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W związku z tym jest on skierowany do badaczek i badaczy ze stopniem doktora uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W dziewiętnastej edycji SONATY do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 1148 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 218 projektów. Dr K.A. Ostrowski jako jedyny z Politechniki otrzymał dofinansowanie w tej edycji.

 

4 czerwca na odbył się finałowy etap Uczelnianej Sesji Kół Naukowych. Wzięło w nim udział 70 plakatów (60 studenckich oraz 10 doktoranckich) – najlepsze projekty wyłonione podczas Wydziałowych Sesji Kół Naukowych.

I miejsce wśród studentów zajął przedstawiciel naszego Wydziału Karol Kołat ze Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych „Metalowcy”. Karol jest twórcą projektu „Oparcie ustroju nośnego wyspy fotowoltaicznej na ramach poprzecznych hali stalowej”. Opiekunami projektu są prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak oraz dr inż. Paulina Zajdel.

Laureatów USKN 2024 wybrało jury, w skład którego weszli członkowie Rady Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych. Wyniki ogłoszono w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”. W ceremonii uczestniczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, dziekani m.in. dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK oraz prodziekani politechnicznych wydziałów, a także przedstawiciele jednostek uczelni wspierających rozwój naukowy i zawodowy studentów.

Karol Kołat jest studentem 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Konstrukcjami metalowymi i projektowaniem w systemach CAD zaczął się interesować jeszcze przed rozpoczęciem studiów, podczas pracy sezonowej w dziale technicznym firmy produkcyjnej wytwarzającej elementy metalowe. Podczas prac wakacyjnych miał okazję zdobyć ceną praktyczną wiedzę od doświadczonych specjalistów z wielu branż nauk technicznych. Po utworzeniu w styczniu 2024 r. nowego Studenckiego Koła Konstrukcji Metalowych „Metalowcy” objął funkcję wiceprzewodniczącego. Od tego czasu zaczął też realizować projekt w ramach pracy inżynierskiej pisanej u prof. dr hab. inż. Mariusza Maślaka. Efekty pracy zaowocowały stworzeniem posteru, który najpierw 23 maja br. podczas „Dnia Lądowca” wygrał Wydziałową Sesję Kół Naukowych. Student również miał okazję zaprezentować swoje osiągnięcia podczas Konferencji Naukowych. 17 maja 2024 r. wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców: „Zagadnienia i problemy badawcze, wyzwania dla młodych naukowców”. Następnie 21 maja br. uczestniczył w Rzeszowie w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „JuveMentis” organizowanej przez rzeszowskie uczelnie wyższe. 

Zdj. Jan Zych

 

 

 

 

Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej przyzna w roku 2024 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów studiów I stopnia, a także studentów lub absolwentów II stopnia studiów w Politechnice Krakowskiej, którzy nie ukończyli 25 lat życia. Przyznane przez Zarząd Fundacji nagrody wraz z gratyfikacją finansową zostaną wręczone podczas inauguracji roku akademickiego 2024/2025. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie potwierdzonego przez Wydział formularza zgłoszeniowego. Termin złożenia w Dziekanacie WIL - do 9 lipca 2024 r.

Regulamin określający zasady przyznawania nagród przez Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery oraz Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie fundacji.


 

Informujemy, że na stronie wydziałowej, w zakładce dla pracownika został umieszczony Regulamin konkursu o nagrodę Dziekana WIL za działalność dydaktyczną dla pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału.

Konkurs w założeniu będzie cykliczny. Oferuje aż pięć stopni nagród. Wierzymy, że doceniając dydaktyków jednocześnie dbamy o jakość nauczania.   

Wnioski będzie można składać już w listopadzie tego roku kalendarzowego, o czym odpowiednio wcześniej przypomnimy. Zachęcamy do aplikowania.