Konkursy i nagrody

Dnia 22 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji przyznającej nagrodę za pracę magisterską absolwentowi II stopnia specjalności Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika w składzie prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka – Kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, mgr Tomasz Zaremba – Dyrektor handlowy Pietrucha International Sp. z o.o. i dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald.

Absolwent mgr inż. Karol Sułkowski otrzymał nagrodę pieniężną od firmy Pietrucha International Sp. z o.o. oraz pamiątkowy dyplom za pokazanie w swojej pracy magisterskiej  pt. „Analiza stateczności nasypu kolejowego na czynnym osuwisku na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z propozycją zabezpieczenia” możliwości zastosowania produktów firmy Pietrucha International Sp. z o. o. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka. Praca została obroniona z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

Laureatowi mgr. inż. Karolowi Sułkowskiemu gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy zawodowej!

 

Wystartowała VII edycja Konkursu Dla Młodych Inżynierów – Wyzwanie Młodego Inżyniera w ramach programu Builer for the Future - 4YoungEngineers miesięcznika Builder Polska.

To wydarzenie stanowi platformę dla młodych umysłów pełnych pomysłów i pasji do technologii. Poszukiwane jest kreatywne podejście, innowacyjne pomysły i zdolności do rozwiązywania problemów technicznych.

Temat zadania: "Wyzwanie Młodego Inżyniera"
Projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.
Zakres projektu:
Autorska odpowiedź młodego inżyniera będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

Projekt można zgłosić do 14 lutego 2024 roku.

Szczegóły i Regulamin

Wydział Inżynierii Lądowej może być dumny z osiągnięcia naszych dwóch naukowczyń.

Na łamach czasopisma Springer Materials and Structures, ukazały się Rekomendacje RILEM dotyczące przeprowadzania badań w kierunku oceny podatności betonu na odpryskiwanie w pożarze.

Pracą, która powstała jako efekt działań komitetu RILEM TC 256-SPF: w ramach prac Work Grup 3.2 – Screening test, kierowała dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK we współpracy z dr inż. Katarzyną Mróz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK.

W zespole współpracowali ze sobą również eksperci z czołowych jednostek europejskich zajmujących się odpornością ogniową konstrukcji betonowych: CSTB, Lund University, Research Institutes of Sweden (RISE), CERIB France, University of Sheffield, University of Bordeaux, Newcastle University, Politecnico di Milano, University of Edinburgh i inni.

Badania umożliwiające realizację badań zgodnie z rekomendacją są wykonywane w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych dzięki systemowi badawczemu jaki powstał w ramach pracy doktorskiej dr inż. Katarzyny Mróz ze środków projektu NCN PRELUDIUM 12 “Influence of restraint of thermal strains on characteristic of concrete spalling in fire”.

Rekomendacja RILEM

Dziś, 25. października 2023 r. podczas uroczystej gali organizowanej przez miesięcznik Builder ogłoszono wyniki Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

Wydział Inżynierii Lądowej PK zdobył I miejsce!

We wczesnych godzinach popołudniowych laureatom wręczono certyfikaty. Ranking powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

Więcej na stronie internetowej Programu B4F.