Konkursy i nagrody

Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej przyzna w roku 2024 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów studiów I stopnia, a także studentów lub absolwentów II stopnia studiów w Politechnice Krakowskiej, którzy nie ukończyli 25 lat życia. Przyznane przez Zarząd Fundacji nagrody wraz z gratyfikacją finansową zostaną wręczone podczas inauguracji roku akademickiego 2024/2025. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie potwierdzonego przez Wydział formularza zgłoszeniowego. Termin złożenia w Dziekanacie WIL - do 9 lipca 2024 r.

Regulamin określający zasady przyznawania nagród przez Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery oraz Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie fundacji.


 

Informujemy, że na stronie wydziałowej, w zakładce dla pracownika został umieszczony Regulamin konkursu o nagrodę Dziekana WIL za działalność dydaktyczną dla pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału.

Konkurs w założeniu będzie cykliczny. Oferuje aż pięć stopni nagród. Wierzymy, że doceniając dydaktyków jednocześnie dbamy o jakość nauczania.   

Wnioski będzie można składać już w listopadzie tego roku kalendarzowego, o czym odpowiednio wcześniej przypomnimy. Zachęcamy do aplikowania.

Konkurs organizowany jest przez firmę TMSYS we współpracy z Katedrą Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i skierowany jest do wszystkich studentów Politechniki Krakowskiej. Partnerami inicjatywy są KD Construction i PBW Inżynieria.

Konkurs trwa od 14 maja do 14 sierpnia 2024. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 14 września 2024 r., a wręczenie nagrody podczas inauguracji roku akademickiego 24/25, w październiku br. Uwag! atrakcyjne nagrody: 1000 zł i płątny staż w KD Construction. 

Regulamin