Porozumienia

Aktualne porozumienia Wydziału ze szkołami o objęcie patronatem przez WIL

2024    Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie   
2024    Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie
2023    Liceum Ogólnokształcące z oddziałem dwujęzycznym im. P. Michałowskiego TSSP Kraków
2023    Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Giebułtowie
2023    Powiatowy zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Bielenia w Brzeszczach
2023    III prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
2023    Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Krakowie
2021    Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. F. Nila w Krakowie
2019    Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” SA
2019    Zespół Szkół nr 1 im Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Aktualne porozumienia Wydziału IL z gospodarczym otoczeniem zewnętrznym

2024    Primost Południe Sp. z o.o.

2024   Koleje Małpolskie Sp. z o.o. (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)

2024    VIA VISTULA
2024    Instiutution of Civil Engineers
2024    Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego
2024    ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.
2024    PREFA Solutions Group Sp. z o.o.
2023    TMSYS Sp. z o.o.
2023    Tyrens Polska Sp. z o.o.
2023    PTV CEE Sp. z o.o.
2023    HOCHTIEF Polska
2023    Walstead Kraków Sp. z o.o.
2023    ERBUD Sp. z o.o. Jasionka
2023    GSBK
2023    Przetwórstwo Stali BT sp. z o.o. sp.k.
2023    UNIBEP
2023    EX7
2023    SONETA Sp. z o.o.
2023    Zarząd Dróg Miasta Krakowa
2023    Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Kraków
2023    Sappi Europe
2023    Budimex
2023    SHM System sp. komandytowa
2023    PEKABEX BET S.A. Poznań
2023    Atlas Ward Sp. z.o.o Wrocław
2023    INTECH PK
2023    GT Construction Sp. z o.o.
2023    S i A. Pietrucha Sp z o.o.
2023    Eiffage Polska Budownictwo SA
2022    VISA
2022    NDI SA
2022    JA-WA Sp. z o.o.
2022    SWECO
2022    Mota Engil
2022    TMSYS
2022    PBW Inżynieria Sp. z o.o. Wrocław
2021    TREKO LASER Sp. z o.o.
2021    PILETEST Sp. z o.o.
2021    Budimex/Mostostal Kraków
2021    Flexand Robust Systems Sp.z o.o. Warszawa
2020    Mota Engil Central Europe SA
2020    Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łegprzem Sp. z o.o.
2018    PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A.
2018    Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
2018    Budimex S.A.
2018    Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o
2018    STRABAG Sp. z o.o.
2018    Track Tec S.A
2018    ZUE S.A.
2018    ArCADiasoft Chudzik SJ łódź
2018    Eurovia
2017    Polon-Alfa
2017    Budimex SA
2017    KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.
2016    AL-Tech Mników
2016    DESIGNA Sp z o.o
2015    Koleje Małopolskie
2015    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2014    STRABAG Sp. z o.o.
2013    Galicyjska Izba Budownictwa
2013    Datacomp Sp. z o.o.
2012    Geocontrol Sp. z o.o
2012    Koleje Zwiększonych Prędkości. Badania – Rozwój – Kształcenie  – 2012 (Umowa konsorcjum: Politechniki: Warszawska, Krakowska, Gdańska, Poznańska, Instytut Kolejnictwa, PESA Bydgoszcz S.A.,)
2012    Euro – Centrum S.A. w Katowicach
2012    Logintrans Sp. z o.o
2012    GEOCONTROL
2010    GD&K Consulting Sp. z o.o.
2010    BIŚ Computers Bohdan Lisowski/ Robobat Sp. z o.o
2009    Zarząd Infrastruktury  Komunalnej i Transportu (ZIKiT) w Krakowie
2009    Robobat Polska Sp. z o.o.
2009    Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
2009    TINES Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie–
2009    MEGACHEMIE Sp. z o.o. Kraków
2009    SIKA Poland Sp. z o.o.
2008    Quantum Software S.A.
2008    INTERsoft Sp. z o.o.
2008    MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
2007    Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice

Wydział Inżynierii Lądowej PK w ostatnim czasie zawiązuje silną współpracę z branżą. W sektorze transportu nie zapomniano także o niezwykle istotnym planowaniu transportu w miastach i regionach, stąd w dniu 4 czerwca 2024 r. podpisanie porozumienie ze spółką VIA VISTULA, działającą od kilku lat właśnie w tych obszarach.

Na podstawie porozumienia obie strony będą dążyć do wymiany doświadczeń i promowania ścieżki rozwoju zawodowego inżynierów studiujących na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Będzie dzielenie się wiedzą ekspertów, realizacja studenckich praktyk i staży oraz aktywny udział w branżowym życiu uczelni, włączając w to współpracę z Kołami Naukowymi.

Firma VV będąca liderem rozwiązań opartych na inżynierii ruchu, planowaniu transportu, modelowaniu i mobilności, w zdecydowanej większości reprezentowana jest przez absolwentów WIL, kierunku Transport o specjalności transport miejski, którzy na co dzień kontynuują z zaangażowaniem swoje pasje z czasów studenckich w projektach komercyjnych i naukowych.

Mamy dzieję, że wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku oraz dobra znajomość naszej Uczelni zachęci studentów do współpracy!

 

Zdj. Jan Zych

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podpisał ramowe porozumienie o współpracy z ICE Poland będącym podmiotem zależnym od Institution of Civil Engineers z siedzibą w Londynie.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony ICE Adrian Biesaga IEng FICE MRICS, Filip Trzeciak CEng MICE oraz Mateusz Kotlarski CEng MICE - reprezentanci ICE w Polsce, z ramienia WIL dziekan wydziału dr hab. Lucyna Domagała, prof. PK oraz Prodziekan dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK.

Institution of Civil Engineers jest jedną z najstarszych organizacji stowarzyszających inżynierów budownictwa z całego świata, która ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie inżynierii lądowej poprzez organizowanie szkoleń, wydarzeń, publikacji oraz wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w branży. ICE ma moc nadawania odpowiednika naszych polskich uprawnień, które są honorowane na całym świecie (na mocy porozumienia między ICE, a PIIB oraz również w Polsce).

Początkowa faza współpracy obejmuje ofertę członkostwa w Instytucie studentom Politechniki, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści w ich rozwoju i przyszłej karierze zawodowej. Powstanie komitet "Student Chapter" działającego przy Politechnice Krakowskiej. Celem działania "Student Chapter" ICE jest poszerzanie wiedzy oraz perspektyw studentów poprzez umożliwienie im międzynarodowej wymiany wiedzy na temat inżynierii i budownictwa na całym świecie. Uczestnictwo w komitecie pozwala na skorzystanie z wielu zalet, m.in.:

 • Wymianę informacji z inżynierami z całego świata oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach i prezentacjach na całym świecie
 • Możliwość organizacji eventów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wsparcie ze strony ICE w ich organizacji
 • Bezpłatną możliwość korzystania z zasobów ICE (bibliotek, szkoleń online, prasy)
 • Uczestnictwo w wykładach, konferencjach i innego rodzaju wartościowych spotkaniach
 • Możliwość zdobycia finansowania do projektów naukowych oraz możliwość prezentowania projektów na forum międzynarodowym
 • Organizację wykładów i zapraszanie osobistości z branży na swoją uczelnię
 • Kolaborację z innymi komitetami "Student Chapters" na poziomie globalnym
 • Wsparcie ze strony starszych członków ICE w dalszej karierze zawodowej

Pozostałe punkty porozumienia obejmują:

 • umożliwianie praktyk i wizyt zawodowych studentów Uczelni w podmiotach współpracujących z Organizacją;
 • przygotowanie i prowadzenie przez członków Organizacji wybranych wykładów monograficznych dla studentów Uczelni;
 • wspólne formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów Uczelni;
 • współpraca w zakresie zatrudnienia absolwentów Uczelni w jednostkach współpracujących z Organizacją;
 • organizowania i udziału w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych;
 • współpracy w zakresie aplikowania o projekty badawcze z podmiotami współpracującymi z Organizacją;
 • wsparciu studentów i absolwentów Uczelni w kwestiach członkowskich wewnątrz Organizacji

Partnerstwo między ICE oraz Politechniką, Wydziałem przyniesie wymierne korzyści studentom, szczególnie tym, którzy realizują studia w języku angielskim, ale też pozostałym członkom akademickiej społeczności na innych płaszczyznach współpracy.

 

fot. Jan Zych

 

Na podstawie umowy Politechniki Krakowskiej i spółki Koleje Małopolskie, która została podpisana 8 maja 2024r.  studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego będą mogli korzystać z wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń oraz wsparcia przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych m.in. poprzez:

 • opiniowanie przez specjalistów Kolei Małopolskich programów kształcenia na kierunkach, związanych z transportem kolejowym i systemami transportowymi
 • włączanie do programów kształcenia tematyki transportu regionalnego,
 • proponowanie tematów prac dyplomowych opartych na rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań inżynierskich pojawiających się w działalności spółki
 • realizację studenckich praktyk i staży,
 • udział w zajęciach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowo-technicznych.

Zdjęcie: Uczestnicy współpracy i uroczystego podpisania porozumienia, od lewej: dr inż. Mariusz Dudek, kierownik Katedry Systemów Transportowych WIL PK, dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu WIL PK, dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, zastępca kierownika Katedry Systemów Transportowych WIL PK, Mariusz Sowiński, zastępca dyrektora w Departamencie Utrzymania Kolei Małopolskich, dr hab. inż. Lucyna Domagała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Tomasz Warchoł, prezes spółki Koleje Małopolskie, prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, dr inż. Iwona Zwierzyk-Klimek, pełnomocnik Zarządu Kolei Małopolskich, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prodziekan Wydziału Mechanicznego PK / Fot. Jan Zych


 

Wydział Inżynierii Lądowej PK  chce ułatwić uczniom szkół zbliżonych profilem nauczania do rozpoczęcia budowania swojej kariery zawodowej właśnie na WIL. W ostatnich latach Wydział intensyfikuje działania w celu podpisania porozumień i objęcie patronatem klas zwłaszcza o profilu matematyczno-fizycznym czy informatycznym.

W dniu 10 kwietnia 2024 r do grupy objętych patronatem szkół dołączył Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. Porozumienie podpisały Dyrektor Szkoły p. mgr inż. Dorota Matlęga oraz Dziekan WIL PK dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. W spotkaniu brał udział również Wicedyrektor mgr inż. Sławomir Zbylut. Liczymy na owocną współpracę. Mamy nadzieję, że poprzez umożliwienie uczniom  udziału w otwartych wykładach, spotkań informacyjno-edukacyjnych i zajęć o uzgodnionej tematyce zachęcimy ich do wstąpienia w szeregi studenckie WIL.   

Aktualną listę szkół współpracujących z Wydziałem można sprawdzić tutaj.

Przypominamy również, że Wydział akceptuje coraz większa liczbę Konkursów i Olimpiad, które powodują dodanie ich laureatom ekstra punktów w procesie rejestracji na studia, a dla absolwentów techników przewidziane są dodatkowe punkty, uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

 fot. Jan Zych