Porozumienia

W dniu 12 września 2023 r.  JM Rektoa PK, prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata i reprezentująca Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dyrektor mgr Magdalena Nowak - Obrzut, podpisali porozumienie dot. Wydziału Inżynierii Lądowej. Udział w spotkaniu brała również Dziekan Wydziału IL, dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

To ramowe sektorowe porozumienie edukacyjne o współpracy obejmuje regulacje dot. praktyk studenckich, wizyt zawodowych i wykładów dla studentów, wsparcia w tworzeniu prac dyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wydziału. Pracownicy Wydziału, specjaliści w zakresie infrastruktury drogowej, będą w zamian służyć pomocą w badaniach istotnych dla partnera, realizować ekspertyzy, brać udział w rozmaitych projektach ZDMK i współdziałać w organizacji konferencji.

Porozumienie jest kolejnym, zawartym z partnerem z otoczenia gospodarczego, które służyć ma rozwojowi Wydziału, a jego absolwentom ułatwić wejście na rynek pracy. Owocna współpraca powinna przynieść satysfakcję ze współpracy obu parterom.  

 

fot. Jan Zych

1.09.2023 r. Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych.

Ze strony Politechniki Krakowskiej współpracę ze Stowarzyszeniem koordynować będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z kierownikiem prof. PK Mariuszem Kieciem na czele.

Całość artykułu

 

 

Na zdjęciu od lewej Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia i Rektor PK prof. Andrzej Szarata

13 października 2023 r. Wydział Inżynierii Lądowej PK ponownie stał się stroną w umowie, a właściwie w dwóch umowach, które zostały podpisane w gabinecie JM Rektora.

Umowy z krakowską firmą Soneta Sp. z o.o. i EX7 ze Skawiny generalnie dotyczą wymiany doświadczeń; organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, może nawet studiów podyplomowych oraz szeroko pojętej współpracy w zakresie badań i dydaktyki.

W zamian za pomoc w ekspertyzach, w rewanżu za wsparcie merytoryczne pracowników z WIL we wnioskowaniu o granty badawcze czy udział w przetargach, studenci naszego Wydziału otrzymają korzyści w postaci ofert praktyk i fundowanych nagród za prace dyplomowe.

Zapowiadane jest zorganizowanie pracowni do zajęć laboratoryjnych w temacie zarządzania magazynem wysokiego składowania, z użyciem autorskiego oprogramowania firmy EX7 pod nazwą XWMS, zintegrowanego z systemem enova365 firmy Soneta Sp. z o.o.

Powyższe ma służyć również zwiększeniu potencjału Katedry Systemów Transportowych oraz  zwiększeniu świadomości marki Soneta - enova365 i EX7 na rynku.