Porozumienia

 

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. W Krakowskiej Hucie Szkła porozumienie sygnowali w piątek 23 czerwca 2023 r. rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

W ramach współpracy naukowej planowane są liczne projekty badawcze oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych (w tym międzynarodowych), które będą się koncentrowały na wdrażaniu innowacyjnych technologii przemysłowych. Przewidziana jest także wymiana kadry naukowej, organizacja staży naukowych oraz praktyk dla studentów. Absolwenci Politechniki Krakowskiej stanowią dziś istotną część zespołu pracowników Instytutu. – Naszym celem jest wzmocnienie pozycji małopolskich ośrodków naukowych nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Połączenie sił naszych jednostek wzmocni potencjał naukowy, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu. Jednocześnie stworzy mocny fundament, żeby ubiegać się o międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe m.in. w programie Horyzont Europa, gdzie pula środków to 95,5 mld euro. Łukasiewicz ma ambicje bycia liderem w pozyskiwaniu tego typu środków finansowych, a Politechnika Krakowska jest niewątpliwie idealnym partnerem dla takich planów jest w zakresie budownictwa  – mówi Paweł Pichniarczyk, dyrektor Instytutu.

W kontekście biznesowym, obie instytucje będą się wzajemnie uzupełniać, a nie konkurować. – Politechnikę Krakowską i Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych łączą podobne zainteresowania badawcze i wysoki poziom specjalizacji kadry naukowej. Podejmujemy już wspólne inicjatywy, a zawierając strategiczne partnerstwo wznosimy naszą kooperację na wyższy poziom – zaznacza rektor PK prof. Andrzej Szarata. – We współpracę zaangażowani będą przede wszystkim nasi eksperci z Wydziałów Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Już dzisiaj naukowcy Politechniki – zwłaszcza z Katedr Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli – we współpracy z Instytutem realizują staże i wymiany pracowników, które zbliżają do siebie nasze instytucje i pozwalają na lepsze poznanie infrastruktury i wzajemnych kompetencji. Ta dobra praktyka przyczyniła się do podjęcia wspólnych działań m.in. w zakresie promowania doktoratów wdrożeniowych, poszerzania oferty badawczej dotyczącej m. in. oceny odporności ogniowej  materiałów i konstrukcji budowalnych. Wspólnych pól do działania mamy jeszcze wiele. Łącząc nasze potencjały stajemy się atrakcyjniejszym partnerem dla otoczenia przemysłowego. Zwiększamy też swoje szanse w aplikowaniu o środki na badania w naborach krajowych i programach europejskich.

Więcej na stronie głównej PK

Na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor PK i dr hab. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisują umowę

15 marca 2023 r. na Sali Senackiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata uścisnął dłonie przedstawicielom firmy EIFFAGE Polska Budownictwo S.A. Krzysztofa Stańczuka – Dyrektora Technicznego, Marka Kowalika -  Dyrektora Regionu Południowego, Członka Zarządu. Pan Dyrektor jest absolwenta naszego Wydziału! W spotkaniu brała udział również Pani Maria Jońca - HR Business Partner zajmująca się realizacją celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Współpraca ma polegać na swobodnej wymianie wiedzy i transferze doświadczeń. Studenci będą mogli odbywać w firmie EIFFAGE praktyki, wizyty zawodowe, wysłuchać przygotowanych przez specjalistów z firmy wykładów i brać udział w organizowanych dla studentów szkoleniach. Współdziałania obejmą pomoc w formułowaniu tematów prac dyplomowych, organizowaniu seminariów i konferencji, prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych.

Naukowcy z naszego Wydziału będą prowadzić badania i nadzór naukowy nad działaniami przedsiębiorcy oraz wykonywać na jego potrzeby opracowywania opinii technologicznych.

 

 

zdj. Jan Zych (PK)

20 października 2023 r.  na Wydziale Inżynierii Lądowej PK oficjalnie została otwarta jeszcze jedna sala. Sala nr 119 w dawnym budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Studenci już ją znają, mieli możliwość "testować" salkę podczas zajęć od początku roku akademickiego, natomiast spotkanie z patronem sali, ze względu na liczne obowiązki służbowe obu stron możliwe było dopiero teraz.  

Dzięki wsparciu fundatora - firmie GSBK Biuro Konstrukcyjne powstała kolejna nowoczesna, świetnie wyposażona, ułatwiająca studiowanie salka.

Udane negocjacje pozwoliły również podpisać porozumienia, gdzie stroną jest Wydział IL. Zakres współpracy obejmuje m.in.:

  • organizowanie praktyk dla studentów;
  • wykłady dla studentów ;
  • organizowanie kursów dla pracowników GSBK;
  • proponowanie tematów prac dyplomowych studentom;
  • umożliwienie zatrudnienia absolwentom
  • wspólne seminaria i konferencje;
  • wspólne wnioskowanie o projekty badawcze
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla GSBK

GSBK jest firmą projektową specjalizującą się w projektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych różnego rodzaju: żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz tradycyjnych konstrukcji murowych. Działalnością jest ściśle związaną z proponowaną na WIL PK nauką.

Umowa została podpisana w gabinecie JM Rektora prof. Andrzeja Szaraty  przy udziale: Mariusza Szefera i  Magdaleny Grabackiej-Kilarskiej (wspólnicy GSBK), pracownika firmy Pawła Olendera, absolwenta WIL, który odpowiada za kontakty ze studentami,  Dziekana WIL prof. Lucyny Domagały i Prodziekan Doroty Jasińskiej. Na otwarciu salki obecni byli również przedstawiciele Katedry, z której to pracownicy będą korzystać z sali najczęściej - prof. Andrzej Winnicki i prof. Izabela Hager.