Porozumienia

15 lutego 2022 r. w gabinecie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK, prof. Andrzeja Szaraty odbyło się kolejne spotkanie z kategorii nawiązywania współpracy naukowej i badawczej. Dla studentów współdziałanie firmy i wydziału zaowocuje korzyściami w postaci stypendiów, wykładów zamawianych czy wyjazdów technicznych na budowy. Dla firmy naukowcy WIL będą wparciem w rozwoju i doradcą podczas składania wniosków o projekty i granty.

Profesor Szarata gościł członków Zarządu i Dyrekcję PBW Inżynieria Sp. z o.o. O/Wrocław: Marcelinę Thai Van, Pawła Dorada  i Bartłomieja Pietruszewskiego. Firma specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym. Inicjatorami spotkania byli p. Janusz Filipczyk - Kierownik PBW Oddział Kraków oraz prof. Artur Radecki-Pawlik z WIL.

Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia w dniu 17 marca 2022r. do współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych i ocen przydatności wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

 

Wydział rozpoczyna kolejną, niezwykle szeroką współpracę, tym razem z firmą UNIBEP. Skorzystają na niej również studenci studiów w języku ukraińskim prowadzonych na WIL.

UNIBEP weźmie udział w organizowaniu praktyk i wizyt zawodowych oraz wykładów dla studentów Wydziału IL. Przedsiębiorstwo będzie uczestniczyć również w formułowaniu tematów prac dyplomowych. W przyszłości zapewnia o możliwości zatrudniania absolwentów naszego Wydziału.  Dodatkowo firma ufundowała nagrody w postaci stypendiów dla  wyróżniających się w nauce studentów  będących obywatelami Ukrainy, studiujących na kierunku Budownictwo. 

Nasi naukowcy będą prowadzić szkolenia, kursy, studia podyplomowe i doktoraty wdrożeniowe dla pracowników UNIBEP; opracowywać ekspertyzy na potrzeby firmy i wspierać pracowników przedsiębiorstwa w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Strony wspólnie planują organizować seminaria, webinary i konferencje.

Umowa została podpisana w gabinecie JM Retora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty.

od lewej: prof. Andrzej Szarata, prof. Lucyna Domagała, Aneta Andruszkiewicz - dyrektor HR w Unibep SA oraz Dariusz Blocher -prezes Zarządu Unibep SA / fot. Jan Zych

11 stycznia 2022 r. odbyło się wstępne spotkanie władz dziekańskich z kierownictwem firmy Prescient Poland mające na celu omówienie możliwości współpracy.

Obu stronom zależy na podpisaniu długoterminowego porozumienia w zakresie prowadzenia wspólnych badań, wspierania studentów, prowadzenia szkoleń z zakresu projektowania konstrukcji stalowych oraz organizowania staży dla studentów WIL.


Firma zajmuje się projektowaniem konstrukcji stalowych w odniesieniu do budynków mieszkalnych i hal produkcyjnych. Projekty realizowane są na rynek amerykański, ale biuro projektowe ma siedzibę w Krakowie. Firma zatrudnia wielu absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK.