Unikatowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej na Politechnice Krakowskiej jest nowoczesnym narzędziem do walki o czyste powietrze w regionie i kraju. To jedyne w Polsce i jedno z nielicznych na świecie centrum badawcze aerodynamiki środowiskowej. Prowadzone w nim będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Polbau Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu to ponad 34 mln zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Budynek ma powierzchnię 1665,32 mkw. Zaprojektowano w nim m.in. dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m x 24 m długości dla większego oraz 8 m x 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom Politechniki Krakowskiej znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (LIW) PK z obecnym tunelem wiatrowym.

Budowę laboratorium udało się sfinalizować z tak okazałym efektem dzięki ogromnej pracy i determinacji wielu osób na czele z prof. Andrzejem Flagą, dr. inż. arch. Łukaszem Flagą i całym zespołem Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

W dniu 30 stycznia 2024 roku miało miejscu oficjalne otwarcie Laboratorium, uświetnione obecnością wielu znamienitych gości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i obejrzenia fotogalerii z wydarzenia.

 

fot. Jan Zych

Można już aplikować w ramach konkursu Sprefabrykuj Dyplom z Pekabeksem! Kolejna edycja rusza. Termin zgłoszeń do 31 października 2024.

Konkurs Pekabex na najlepsza pracę inżynierską i magisterską ma na celu aktywną współpracę ze środowiskiem polskich uczelni technicznych oraz zachęcenie studentów i pracowników naukowych do poznawania oraz promowania tematyki związanej z prefabrykacją betonową i generalnym wykonawstwem w formie prac inżynierskich/magisterskich.

Dodatkowym celem jest wsparcie oraz chęć nawiązania współpracy z najbardziej obiecującymi studentami.

Regulamin

 

 

Miejsce: Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Budynek Działowni.

Organizator: Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Współorganizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Patronat Honorowy: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolska Izba Inżynierów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Patronat Wiodący: Eurovia Polska S.A

Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (FSSB) została stworzona przez grupę zaangażowanych ekspertów i entuzjastów związanych  z zrównoważonym rozwojem, ekologią i budownictwem. Naszym celem jest wspieranie inżynierów oraz osób związanych z tymi dziedzinami w osiąganiu ich pełnego potencjału i przyczynianiu się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Fundacja powstała również z myślą o stworzeniu otoczenia sprzyjającego rozwojowi i sukcesowi kobiet w inżynierii. Pragniemy zwiększyć dostęp kobiet do edukacji, zasobów, szkoleń i mentorstwa, aby umożliwić im rozwijanie swoich umiejętności i osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.

Forum Kobiet dedykowane jest studentkom, studentom oraz inżynierkom wkraczającym na inżynierski rynek pracy.

Przeżywamy obecnie dynamiczny okres, w którym rola kobiet w inżynierii i budownictwie staje się coraz bardziej istotna. Jednakże, pomimo znaczących postępów, nadal istnieją wyzwania związane z równością szans i dostępem do pełnoprawnych możliwości zawodowych dla kobiet w branży budowlanej.

Celem Forum Kobiet jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz umożliwienie nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych. Chcemy wspierać rozwój umiejętności technicznych, ale również budować silne społeczności, które będą stanowiły wsparcie dla kobiet podczas ich ścieżki zawodowej.To wyjątkowe wydarzenie ma promować rolę kobiet w dziedzinie inżynierii, nauki i technologii, a także tworzenie otwartego i inspirującego środowiska do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Podczas Forum Kobiet zaplanowane są trzy panele dyskusyjne:

  1. KOBIETY SUKCESU – Spotkanie i rozmowy z kobietami które odniosły sukces zawodowy.
  2. Poszukiwanie pracy: autoprezentacja, budowa marki osobistej – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się rekrutacją w branży inżynierskiej. Przedstawienie procesu rekrutacji, oczekiwań pracodawców, sposób dobrej autoprezentacji, statystyczne dane dotyczące struktury płci zatrudnienia. Praktyki i staże studenckie, praca dla młodych inżynierów.
  3. Jak możemy wzajemnie się wspierać – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się mentoringiem, coachingiem pracowników oraz z trenerem i psychologiem.

Naszymi gośćmi będą: Beata Szatanik – menadżer projektu, firma Gülermak; Anna Bucała-Hrabia –profesor w Polskiej Akademii Nauk; Izabela  Saj – firma Strabag; Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie; Maria Podobińska – projektantka wnętrz, prowadzi własną pracownię Proste Wnętrze; Anna Nicieja - dyrektor kontraktu, firma Budimex; Joanna Młotek – Budimex - Specjalistka ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy; Maja Ziętara – kierowniczka Biura Karier Politechniki Krakowskiej; Iza Tylek – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, PZITB; Izabella Gralewska - Jacobs – HR; Małgorzata Piwowarczyk – coach i mentorka; Krystyna Brzoska - mentorka; Izabela Pasterz – psycholog i terapeutka; Małgorzata Nowakowska - trenerka

Od Organizatora:

Należy podkreślić, że organizacja tego wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu i poparciu władz Politechniki Krakowskiej. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia, a my jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z tak prestiżową instytucją. Ponadto, chcielibyśmy podziękować: Polskiej i Małopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa,  oraz firmie Eurovia Vinci za ich zaangażowanie i wsparcie w organizację Forum Kobiet. Ich wkład w promowanie równości płci w branży inżynieryjnej jest nieoceniony i inspirujący.

 

 

 

Informujemy, że studenci z ESN PK (Erasmus Student Network) z udziałem DWM opracowali informator dotyczący możliwości wyjazdów na studia częściowe za granicę. Dokument ten jest skierowany do studentów studiów I i II stopnia odbywających studia pełne na PK.

Link do informatora

Zgodnie z zarządzeniem nr 132 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej §1 pkt 1.: "Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów §1 pkt 2. szkolenie biblioteczne – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia", Biblioteka PK organizuje takie spotkanie.


Szkolenie dla studentów 1 roku studiów II stopnia odbędzie się na platformie MS Teams w poniedziałek, 5 marca 2024 r., godz. 16.15 na platformie TEAMS i potrwa 45 minut, a udział w nim pozwoli poznać:
•    lokalizacje i strukturę biblioteki,
•    najważniejsze zasady związane z udostępnianiem zbiorów,
•    naszą stronę www.biblos.pk.edu.pl
•    metody efektywnego korzystania z naszego katalogu,
•    zasady zamawiania i wypożyczania zbiorów,
•    ofertę zasobów cyfrowych,
•    usługi dodatkowe biblioteki.

Link do szkolenia

WAŻNE!
Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.  Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność. Zalogowanie się na spotkanie z ponad 5-minutowym opóźnieniem wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia. Dla Studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w pierwszym terminie szkolenia, zostanie zorganizowany termin dodatkowy - po zakończeniu pierwszej tury szkoleń studentów wszystkich wydziałów PK.