Informujemy, że ostatecznie rozstrzygnięto pierwszą część, drugiej edycji konkursu na najlepsza prace dyplomową z  zakresu konstrukcji i technologii w budownictwie firmy ERBET obronioną na WIL PK w roku akademickim 2023/2024.

Nagrodę I stopnia, za pracę inżynierską otrzymuje inż. Jakub Pęcak.

Pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Zdeba, prof. PK napisał pracę pt. "Wybrane właściwości modyfikowanych zaczynów cementowych do iniekcji kanałów kablowych w konstrukcjach sprężonych".

Gratulujemy! Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2024/2025 w październiku 2024 r.


   

Przypominamy, że w prawym menu (skróty), w związku z przygotowaniami do sesji egzaminacyjnej, pojawił się kafelek Harmonogram sesji. Aktualnie można już zgłaszać rezerwacje do właściwych Katedr w zakresie studiów stacjonarnych. Harmonogram sesji dla studiów niestacjonarnych pojawi się niebawem.

 Zalecamy regularne odwiedziny.

Sukces studentów Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych PK!

Aleksandra Błyszczuk, Anna Paliga i Piotr Baran, studenci koła naukowego mostowców, działającego przy Katedrze Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych WIL PK, zajęli pierwsze miejsce w konkursie FoodBridge zorganizowany w ramach wydarzenia, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2024 r., infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference na kampusie Politechniki Krakowskiej.

Konkurs polegał na wykonaniu modelu mostu z makaronu spaghetti, który następnie poddany był próbie nośności na maszynie wytrzymałościowej. Most naszej drużyny o nazwie Al Dente przeniósł największą siłę (27 kg!) i uzyskał najwyższy stosunek nośności do masy własnej.

Druga z drużyn Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych w składzie Magdalena Kula, Mateusz Matyja i Jan Skwarczek zajęli bardzo dobre szóste miejsce.

W Konkursie startowało 12 zespołów.

Gratulujemy!

fot: zwycięzcy

 

fot. druga drużyna

19 kwietnia 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odwiedzili uczniowie z Technikum Budowlanego z Myślenic (z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja).

Początkowo uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych: dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana i dr inż. Teresę Zych. Uczniowie zdobywali tam wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonu, kamienia, ceramiki).

Następnie nasi goście odwiedzili laboratoria innych Katedr w ramach "Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej", poznając zakres badań wykonywanych na Wydziale Inżynierii Lądowej, zarówno w ramach działalności dydaktycznej, jak i naukowej Wydziału.

To kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły. Od kilku lat uczniowie z Myślenic przyjeżdżają regularnie do Krakowa na laboratoryjne zajęcia edukacyjne. Wszak szkolenie praktyczne jest bardzo ważną formą kształcenia, o czym mówią słowa Leonardo da Vinci: „Mądrość jest córką doświadczenia”.