18 grudnia 2023 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali Nagrody Rektora za 2022 r. dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Mateusz Sitarz, dr inż. Filip Janowiec, dr inż. Sylwia Pazdan, dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: dr inż. Mariusz Hebda i dr inż. Jacek Magiera.

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymały dwa zespoły z WIL:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, dr inż. Bartłomiej Olek, dr inż. Janusz Kogut, dr inż. Paweł Gałek, dr inż. Dawid Łątka;

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz.

Ponadto wyróżniono również zespoły interdyscyplinarne i tak:

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymali:

dr inż. arch. Farid Nassery (WA), dr inż. Paweł Karbowniczek (WIMiF), dr inż. Anna Boratyńska-Sala (WM), dr inż. Damian Wieczorek (WIL), dr inż. Magdalena Malinowska (WIiTCh), dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK), dr inż. Bernard Twaróg (WIŚiE), dr Małgorzata Zajęcka (WIiT), mgr Marta Madej (Dział Spraw Studenckich);

Wyróżniona została również grupa badaczy (z każdego Wydziału PK), w tym z WIL jak niżej, otrzymując Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK (WIL), dr inż. Katarzyna Mróz (WIL), dr inż. Mateusz Sitarz (WIL), mgr inż. Marcin Adamczyk (WIL), mgr Patrycja Duży (WIL), dr inż. Dariusz Mierzwiński (WIMiF), dr inż. Kinga Korniejenko (WIMiF), dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK (WIMiF), dr inż. Barbara Kozub (WIMiF).

 
Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymała grupa badaczy z interdyscyplinarnego zespołu, który tworzą osoby z kilku wydziałów, a z WIL sa to: dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz – pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej,


Wszystkim serdeczne gratulacje! Życzy dalszych sukcesów!

 

 

Powstała pierwsza na świecie mapa startupów humanitarnych. Jest wśród nich firma z rodowodem z PK.

Fundacja Unsung Heroes opracowała pierwszą na świecie mapę startupów humanitarnych, która pomaga łączyć firmy z organizacjami pomocowymi. Znalazł się na niej startup z Polski, Flex and Robust (rodem z Politechniki Krakowskiej), który opracował technologię wzmocnienia konstrukcji budynków, zapobiegając ich zniszczeniu podczas trzęsień ziemi. Dzięki tej innowacji, można osiągnąć realne oszczędności kosztów i uratować miliony istnień. Innowacyjna metoda pozwala na wzmocnienie konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu np. wskutek trzęsienia ziemi. Polimerowe złącza podatne służą do przenoszenia obciążeń przy dużych deformacjach. Dzięki temu, że złącza skutecznie redukują naprężenia w materiałach kruchych, zwiększa się wytrzymałość całej remontowanej konstrukcji. Ich niezwykłe właściwości zostały potwierdzone w serii badań terenowych. Za powołanie i wprowadzenie nowej marki na rynek odpowiada spółka celowa Politechniki Krakowskiej INTECH PK.

FlexAndRobust Systems to spółka technologiczna oferująca opracowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej. Twórcami nowatorskiego rozwiązania są prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień oraz dr hab. inż. Bogusław Zając, prof. PK z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Fundacja Unsung Heroes przy pomocy nowoczesnych technologii dąży do rozwiązania globalnych problemów społecznych. Fundacja opracowała właśnie pierwszą na świecie mapę startupów humanitarnych, która pomaga łączyć firmy z organizacjami pomocowymi. Humanitarian-Tech Landscape 2023 powered by Unsung Heroes zawiera ponad 100 startupów w obszarach: żywieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym, wsparcia klimatu czy gender.

Od 4 grudnia 2023 r. sześciu spośród najlepszych studentów WIL PK, specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa uczestniczyło w pięciodniowym wyjeździe warsztatowo - szkoleniowym z technologii BIM w Kopenhadze

Jest to kolejna propozycja szkoleniowa Katedry Zarządzania w Budownictwie WIL PK dla studentów specjalności TOB.

W trakcie pobytu w Kopenhadze studenci mieli możliwość poznania m.in. technologii budownictwa modułowego na wodzie w dzielnicy Osterbro Nord oraz obiektu CopenHill jako przykładu nowoczesnego połączenia budownictwa przemysłowego ze sportem i rekreacją – projektowanego przy użyciu narzędzi BIM. Studenci odwiedzili Copenhagen School of Design and Technology - Københavns Erhvervsakademi (KEA), gdzie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Pana dr Jamesa Harty. Tematyka zajęć dotyczyła technologii BIM i systemu edukacji w KEA. Studenci mieli również możliwość poznania pracowni architektonicznej Bjarke Ingels Group (BIG). Jest to biuro, w którym projekty znane na całym świecie, takie jak m.in. Kopenhaska spalarnia odpadów ze sztucznym stokiem narciarskim na dachu CopenHill czy projekt budynku mieszkalnego West 57 w Nowym Jorku, wykonane były przy użyciu narzędzi BIM. Studentów oprowadził po siedzibie firmy absolwent Politechniki Krakowskiej pracujący w BIG - Bartłomiej Lew.

Warsztaty zostały sfinansowane z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się”.

 

 

Katedra Zarządzania w Budownictwie WIL PK jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu szkoleń dla studentów, których tematem jest zastosowanie technologii BIM w kosztorysowaniu i organizacji robót budowlanych.

To właśnie z inicjatywy pracowników Katedry p. dr hab. inż. Krzysztofa Zimy, prof. PK i dr inż. Damiana Wieczorka odbył się cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów WL pn „Technologia BIM w kosztorysowaniu i organizacji budowy”.

Dotychczas odbyły się cztery szkolenia w okresie od kwietnia – grudnia 2022 r., a że cieszyły się dużym zainteresowaniem rozpoczęto właśnie ich kontynuację. W listopadzie 2023 r. uruchomiono kolejne dwie edycje.

Czas trwania szkoleń wynosi osiemdziesiąt godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia studenci zapoznają się z programem Revit, Navisworks Manage, BIM360 Design. Program zajęć obejmuje m.in. modelowanie wybranych obiektów, automatyzację pracy w Dynamo, modelowanie Rodzin (bloki), symulację procesu budowy, chmurę punktów, inwentaryzację obiektu  oraz przedmiary. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach -  w weekendy oraz w ciągu tygodnia. W każdej grupie  szkoleniowej jest 12 studentów. W większości są to studenci specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB), którym program szkolenia był dedykowany. Szkolenia, poprowadzone przez firmę bim.edu.pl, kończą się uzyskaniem Certyfikatu Autodesk.

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się”.
 

W ostatnim czasie Wydział odwiedzili uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

27 listopada 2023, w śnieżne poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie Technikum Budowlanego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera) w Limanowej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Dominikę Dębską, dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana, dr inż. Teresę Zych). Uczniowie zdobywali wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (kamienia, betonów zwykłych, betonów samozagęszczalnych, polimerów). Chińskie przysłowie mówi: "Nauczyciel otwiera drzwi, a uczeń wejść musi sam". Nauczyciele akademiccy "otworzyli drzwi" do wiedzy materiałowej. Może te zajęcia o charakterze empirycznym nie tylko zachęciły uczniów do wejścia do "otwartych drzwi", ale także do kształcenia się w przyszłości na naszym Wydziale?