Informujemy, że studenci z ESN PK (Erasmus Student Network) z udziałem DWM opracowali informator dotyczący możliwości wyjazdów na studia częściowe za granicę. Dokument ten jest skierowany do studentów studiów I i II stopnia odbywających studia pełne na PK.

Link do informatora

W dniu 15 lutego 2024 r. zostało podpisane kolejne ważne porozumienie dot. współpracy ramowej (wspólne szkoleni,a konferencje, wnioskowanie o projekty, współpraca badawcza oraz jak niżej) firmy PREFA Solutinos Group Sp. z o.o. z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

W gabinecie Dziekana Wydziału IL spotkali się Marcin Witowski - właściciel oraz z upoważnienia drugiego z właścicieli, Szymon Proniak - Dyrektor operacyjny, Dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK oraz Kierownik Katedry Zarządzania w Budownictwie, prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, która będzie głównym koordynatorem działań.

Głównymi elementami współpracy będzie pomoc w tworzeniu i dalszej działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego stworzenie jest planowane przez Firmę. Centrum z kolei ma być bazą do rozwoju nowych, ekologicznych rozwiązań i technologii usprawniających realizację dotychczas oferowanych przez firmę pomieszczeń i domów modułowych. Wszystko to związane będzie z dydaktyką, czyli dla studentów praktyki, staże, pomoc w tworzeniu prac dyplomowych związanych z profilem firmy. A w przyszłości oferty zatrudnienia. 

PREFA Solutions powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku budowlanego, który ze względu na wciąż kurczącą się liczbę specjalistów przy równoczesnym wzroście liczby inwestycji budowlanych oczekiwał od wykonawców rozwiązań efektywnych, szybkich i trwałych. To właśnie prefabrykacja i budownictwo modułowe okazało się właściwą drogą. Firma ściśle związana jest z PREFA House.

Zdj. Jan Zych

Informujemy, że dla kandydatów na studia na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej PK czeka szereg możliwości uzyskania dodatkowej punktacji podczas procesu rekrutacji.

Uprawnienia przyznane laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/25:

Laureaci i finaliści poniższych olimpiad otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej, zmiana nazwy: Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Chemiczna
  • Olimpiada Geograficzna
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
  • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dodatkowe możliwości:

Regulamin Konkursu Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz - edycja XI przewiduje przyznanie dodatkowych punktów trójce najlepszych uczniów, odpowiednio do zdobytego miejsca: 100, 60, 40, w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów.

Dodatkowo 200,100 lub 60 punktów na wybrany kierunek studiów otrzymują laureaci etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK”, który odbywa się w zakresie jednego z 4 przedmiotów - matematyka, chemia, informatyka i predyspozycje architektoniczne. Konkurs oparty jest na materiale obowiązującym do matury rozszerzonej z matematyki, chemii lub informatyki, w zależności od wyboru przedmiotu przez uczestnika konkursu.

Laureaci konkursu „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym”, otrzymują 100 dodatkowych punktów podczas rekrutacji na kierunku budownictwo. Jest to najnowszy konkurs, organizowany przez Starostę Stalowowolskiego, który dołączył do grupy honowanych na naszym Wydziale.

Więcej o konkursach można dowiedzieć się w portalu rekrutacyjnym PK.

Informujemy, że Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK po raz kolejny przeprowadził plebiscyt na najlepszych nauczycieli na Wydziale. Wyniki tradycyjnie ogłoszono na Balu Lądowca, który odbył się 12 stycznia 2024 r. Wyróżnienia cieszą tym bardziej, iż wyrażają uznanie samych studentów. Wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się w obecności JM Rektora PK, prof. A. Szaraty oraz Dziekan Wydziału IL prof. Lucyny Domagały.

Tytuł Najlepszego Dydaktyka na kierunku Budownictwo: dr inż. Dorota Kropiowska
Tytuł Najlepszego Wykładowcy na kierunku Budownictwo: dr inż. Wacław Reczek
Tytuł Najlepszego Dydaktyka na kierunku Transport: mgr inż. Konrad Chwastek
Tytuł Najlepszego Wykładowcy na kierunku Transport: dr inż. Jan Aleksandrowicz

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Zdj. Jan Zych