Serię szkoleń sfinansowanych z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się", z których skorzystali studenci studiów II stopnia na kierunku Budownictwo, na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB) zakończyło „Szkolenie praktyczne z Building Information Modeling – VR”.

Organizatorem szkolenia była Katedra Zarządzania w Budownictwie WIL PK, inicjatorami byli dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK oraz dr inż. Damian Wieczorek, którzy jednoczśnie byli opiekunami grupy studentów. Szkolenie odbyło się w grudniu 2023 r. i  trwało 3 dni. Zajęcia były prowadzone zarówno na budowie, jak i w sali komputerowej. W szkoleniu wzięło udział 10 studentów TOB, dla których specjalnie dobrano program szkolenia.

W trakcie szkolenia omówione zostało wykorzystanie technologii VR / AR na placu budowy. Odbyły się także praktyczne warsztaty z modelowania obiektów w technologii BIM i ich optymalizacja np. pod względem kosztowym. W części praktycznej studenci odbyli zajęcia na wybranej budowie, gdzie zostali zapoznani z charakterystyką pracy danej budowy oraz zostało omówione wykorzystanie technologii BIM w kontekście tej budowy. W trakcie zajęć na budowie odbyły się praktyczne warsztaty na budowie z wykorzystaniem elementów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR / AR) oraz wyświetlaczem rzeczywistości mieszanej. Ostatnia część szkolenia odbyła się w ośrodku Willa Austryjok w Poroninie, gdzie zorganizowane zostały ostatnie zajęcia i test kończący szkolenie. Na zakończenie studenci wzięli udział w kuligu oraz w biesiadzie grillowej wraz z opiekunami i prowadzącymi szkolenie.

przygotowali: Krzysztof Zima, Damian Wieczorek

 

Fot. archiwum WIL

 

 

 

Informujemy o XVIII edycji konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila". Trud i wysiłek autorów prac dotyczących Tarnowa i powiatu tarnowskiego może zostać dodatkowo doceniony i nagrodzony.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14 000 zł brutto. Każdy ze zwycięzców w danej kategorii oprócz nagrody pieniężnej otrzyma dyplom oraz statuetkę, która zostanie wręczona podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego  30 października 2024 roku.

Szczegółowe informacje

 

 

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w piątek, dnia 5 stycznia 2024 roku o godzinie 10.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

18 grudnia 2023 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali Nagrody Rektora za 2022 r. dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Mateusz Sitarz, dr inż. Filip Janowiec, dr inż. Sylwia Pazdan, dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: dr inż. Mariusz Hebda i dr inż. Jacek Magiera.

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymały dwa zespoły z WIL:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, dr inż. Bartłomiej Olek, dr inż. Janusz Kogut, dr inż. Paweł Gałek, dr inż. Dawid Łątka;

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz.

Ponadto wyróżniono również zespoły interdyscyplinarne i tak:

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymali:

dr inż. arch. Farid Nassery (WA), dr inż. Paweł Karbowniczek (WIMiF), dr inż. Anna Boratyńska-Sala (WM), dr inż. Damian Wieczorek (WIL), dr inż. Magdalena Malinowska (WIiTCh), dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK), dr inż. Bernard Twaróg (WIŚiE), dr Małgorzata Zajęcka (WIiT), mgr Marta Madej (Dział Spraw Studenckich);

Wyróżniona została również grupa badaczy (z każdego Wydziału PK), w tym z WIL jak niżej, otrzymując Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK (WIL), dr inż. Katarzyna Mróz (WIL), dr inż. Mateusz Sitarz (WIL), mgr inż. Marcin Adamczyk (WIL), mgr Patrycja Duży (WIL), dr inż. Dariusz Mierzwiński (WIMiF), dr inż. Kinga Korniejenko (WIMiF), dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK (WIMiF), dr inż. Barbara Kozub (WIMiF).

 
Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymała grupa badaczy z interdyscyplinarnego zespołu, który tworzą osoby z kilku wydziałów, a z WIL sa to: dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz – pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej,


Wszystkim serdeczne gratulacje! Życzy dalszych sukcesów!