Katedra Zarządzania w Budownictwie WIL PK jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu szkoleń dla studentów, których tematem jest zastosowanie technologii BIM w kosztorysowaniu i organizacji robót budowlanych.

To właśnie z inicjatywy pracowników Katedry p. dr hab. inż. Krzysztofa Zimy, prof. PK i dr inż. Damiana Wieczorka odbył się cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów WL pn „Technologia BIM w kosztorysowaniu i organizacji budowy”.

Dotychczas odbyły się cztery szkolenia w okresie od kwietnia – grudnia 2022 r., a że cieszyły się dużym zainteresowaniem rozpoczęto właśnie ich kontynuację. W listopadzie 2023 r. uruchomiono kolejne dwie edycje.

Czas trwania szkoleń wynosi osiemdziesiąt godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia studenci zapoznają się z programem Revit, Navisworks Manage, BIM360 Design. Program zajęć obejmuje m.in. modelowanie wybranych obiektów, automatyzację pracy w Dynamo, modelowanie Rodzin (bloki), symulację procesu budowy, chmurę punktów, inwentaryzację obiektu  oraz przedmiary. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach -  w weekendy oraz w ciągu tygodnia. W każdej grupie  szkoleniowej jest 12 studentów. W większości są to studenci specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB), którym program szkolenia był dedykowany. Szkolenia, poprowadzone przez firmę bim.edu.pl, kończą się uzyskaniem Certyfikatu Autodesk.

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się”.
 

W ostatnim czasie Wydział odwiedzili uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

27 listopada 2023, w śnieżne poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie Technikum Budowlanego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera) w Limanowej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Dominikę Dębską, dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana, dr inż. Teresę Zych). Uczniowie zdobywali wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (kamienia, betonów zwykłych, betonów samozagęszczalnych, polimerów). Chińskie przysłowie mówi: "Nauczyciel otwiera drzwi, a uczeń wejść musi sam". Nauczyciele akademiccy "otworzyli drzwi" do wiedzy materiałowej. Może te zajęcia o charakterze empirycznym nie tylko zachęciły uczniów do wejścia do "otwartych drzwi", ale także do kształcenia się w przyszłości na naszym Wydziale?

4 grudnia 2023 uczniowie Technikum Budowlanego (Zespół Szkół nr 1) w Limanowej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Dominikę Dębską, dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Teresę Zych). Zajęcia dotyczyły technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonu, kamienia, ceramiki, polimerów). Leonardo da Vinci powiedział: "Mądrość to córka doświadczenia". Może te zajęcia o charakterze empirycznym nie tylko zachęciły uczniów do zdobywania mądrości/wiedzy przez doświadczenie, ale także do kształcenia się w przyszłości na naszym Wydziale?

Mocno wierzymy, że gościliśmy naszych przyszłych studentów.

 

7 grudnia 2023 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów przez Fundację Manuel António da Mota studentom kierunku Budownictwo i Transport.

Fundacja po raz drugi przyznała środki finansowe studentom narodowości ukraińskiej, którzy przybyli na terytorium Polski po rozpoczęciu działań wojennych na obszarze Ukrainy w lutym 2022 r. i w roku akad. 2022/2023 rozpoczęli kształcenie na WIL. 

Obecnie Fundacja Manuel António da Mota ufundowała 10 stypendiów wyróżniającym się w nauce studentom narodowości ukraińskiej.

W uroczystości wzięli udział Dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, członkowie Zarządu firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Izabela Ciemięga i Olaf Fatalski oraz oczywiście stypendyści Fundacji.

Studentom serdecznie gratulujemy, a Fundacji Manuel António da Mota bardzo dziękujemy za udzielane wsparcie finansowe.