Informujemy o płatnych stażach oferowanych przez program Vulcanus in Japan. Wyjazdy są możliwe w trakcie trwania studiów magisterskich lub doktoranckich (studenci w momencie składania wniosku muszą znajdować się pomiędzy czwartym rokiem studiów, a przedostatnim rokiem doktoratu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Studenci przed rejestracją w systemie Vulcanus powinni skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej w celu sprawdzenia poprawności dokumentacji wymaganej przez organizację fundującą stypendia.

Z wielką dumą informujemy, że w XIV edycji Programu LIDER organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jednym z zakwalifikowanych do finansowania jest projekt dr. inż. Krzysztofa Adam Ostrowskiego z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych pt.: "Łańcuch kompozytowy nieprzewodzący ładunku elektrycznego wraz z systemem kotwienia".

Doktor jest jednym z trzech pracowników Politechniki Krakowskiej, który otrzyma grant w wysokości blisko 1,8 mln na realizację projektów badawczych o dużym wdrożeniowym potencjale. Pan Doktor kwotę wykorzysta na rozwijanie projektu.

Przypomnijmy, lekki i wytrzymały łańcuch kompozytowy, wykorzystujący surowce odpadowe z tworzywa sztucznego, ma się cechować specjalnymi właściwościami – przede wszystkim nie będzie przewodzić ładunku elektrycznego. Dzięki temu w przyszłości może być wykorzystywany do zabezpieczeń w zakładach przemysłowych oraz na szlakach turystycznych w wyżej położnych partiach górskich. Modyfikacja tworzyw sztucznych dodatkami i domieszkami pozwoli uzyskać wzmocniony kompozyt, dzięki czemu powstanie bezpieczny i trwały łańcuch  o optymalnej wytrzymałości mechanicznej i sztywności.

Gratulujemy i życzymy zespołowi dalszych sukcesów!

Źródło:

fot. Krzysztof Ostrowski / archiwum PK

W dniu 3 listopada 2023 r. Wydział Inżynierii Lądowej PK ponownie stał się stroną ważnej umowy.

Firma ERBUD International Sp. z .o. z siedzibą w Jasionce to kolejne przedsiębiorstwo, które podpisało porozumienie o współpracy w Wydziałem oraz zareagowało na losy studentów z Ukrainy – dla najlepszych fundując stypendia.

W gabinecie, w obecności JM Rektora prof. Andrzeja Szaraty spotkali się: prezes ERBUD International Sp. z o.o. Mirosław Młynarski, Renata Osypka, Edward Zięcina oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

Strony podpisując umowę zobowiązały się do stałej, swobodnej wymiany wiedzy i transferu doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki współpracy.

for. Jan Zych   

W dniach 16-17 października 2023 r. przedstawiciele hiszpańskiej Firmy Flexbrick: Dr. Pedro Casariego Vales, Rafael Pardo i Miguel Eduardo Lopez uczestniczyli w badaniach mechanicznych oraz dynamicznych systemu elewacyjnego w kierunku pozapłaszczyznowym, realizowanych w ramach projektu MEzeroE Measuring Envelope project, products and systems contributing to healthy, nearly zero-energy buildings, Horizon 2020 No.953157.

Badania zostały przeprowadzone w ramach wyodrębnionej w projekcie sublinii mechanicznej pod kierownictwem lidera projektu w PK: prof. dr hab. inż. Arkadiusza Kwietnia (L-08) w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowalnych (L-12) przy współudziale Laboratorium Badań Odkształceń i Drgań Budowli (L-15). Badania przeprowadzili: mgr inż. Jarosław Chełmecki (L-15), mgr inż. Tomasz Lisowicz (L-12), dr inż. Łukasz Hojdys (L-01) i dr inż. Piotr Krajewski (L-01). Stanowisko badawcze zostało zbudowanie i przygotowane do badań pod nadzorem Kierownika dr inż. Stanisława Kańki przez pracowników Laboratorium L-12: Zbigniew Szlachetka, Artur Marzec i Miłosz Partyka.

Podczas spotkania partnerzy z Firmy Flexbrick zostali zapoznani przez koordynatorkę badań dr inż. Anetę Nowak-Michta (L-11) z dostępną w ramach projektu MEZeroE ofertą badań oraz infrastrukturą laboratoriów WIL. Szczegółowo sublinię trwałościową zaprezentowała dr inż. Marta Dudek (L-02).

Po spotkaniu Partnerzy z Flexbrick poinformowali Projekt oficera MEZeroE, iż uzyskane wyniki badań są bardzo obiecujące i są zainteresowani opublikowaniem artykułu naukowego we współpracy z PK.

Spotkanie zorganizował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (L-08) oraz dr inż. Aneta Nowak-Michta (L-11).