Małopolski Inżynier Budownictwa 2021 z Wydziału Inżynierii Lądowej PK - mgr inż. Łukasz Ślaga, został właśnie Polskim Inżynierem 2022 roku! 27 września 2023 r. rozstrzygnięto 60. edycję konkursu. Pan mgr inż. Łukasz Ślaga zdobył główną nagrodę w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za rok 2022.

Mgr Ł. Ślaga został nagrodzony za projekt czterech cylindrycznych zbiorników retencyjnych z betonu sprężonego (każdy o pojemności jednostkowej V = 15 376 m3) stanowiących zasadniczą część oddanego do użytkowania w listopadzie 2022 roku systemu retencyjnego dla miasta Wrocław. Zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 61 504 m3 zostały wybudowane na terenie przepompowni Portu Południe we Wrocławiu i stanowią jeden z największych systemów retencji ścieków wykonany z betonu sprężonego w Europie. Laureat wraz z Zespołem projektowym opracował dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) oraz pełnił nadzór autorski nad realizacją.

Szczegóły projektu:

Zbiorniki zaprojektowano jako monolityczne, wolnostojące cylindryczne zbiorniki z betonu sprężonego o promieniu wewnętrznym R=23,25 m, wysokości ściany H=11,82 m i grubości ściany h=0,40 m. Komory zbiorników przykryto geometrycznymi, samonośnymi aluminiowymi kopułami, przymocowanymi do cylindrycznych ścian na ich górnej krawędzi. W projekcie zbiorników zrealizowano kilka nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych autorstwa Zespołu projektowego.

Jednym z największych wyzwań współczesnych miast jest przystosowanie się do skutków zmian klimatu (np. nagłych lub długotrwałych nadmiernych opadów, których standardowo zaprojektowana oczyszczalnia ścieków – bez względu na to, jak duża – nie jest w stanie oczyścić). Wybudowane zbiorniki przeznaczone są do okresowego retencjonowania nadmiarowych, ogólnospławnych ścieków pogody deszczowej w ilości Q=4,5 m3/s z centralnych i południowych obszarów Wrocławia do chwili unormowania się po ponadnormatywnych opadach atmosferycznych pracy Oczyszczalnia Ścieków w Janówku i możliwości ich oczyszczenia. Zrealizowana inwestycja pozwala na zabezpieczenie przed awaryjnymi zrzutami ścieków pogody deszczowej przelewem burzowym do rzeki Odry a w konsekwencji do poprawy stanu wód w Odrze – drugiej najdłuższej rzece w Polsce. Dodatkowo, zbiorniki retencyjne stanowią bufor pozwalający na magazynowanie nadmiarowej ilości ścieków (ponad hydrauliczną wydajność Oczyszczalnia Ścieków w Janówku) w okresach szczytowej jej pracy, dzięki któremu możliwe będzie wyrównanie stopnia wykorzystania oczyszczalni w cyklu dobowym. Ponadto, zbiorniki retencyjne posłużą jako magazyn ścieków w sytuacjach awaryjnych (awarie sieci lub obiektów oczyszczalni), a także w czasie krótkich przestojów technologicznych lub remontowych WOŚ „Janówek” zapewniając możliwość ponad dobowej retencji dopływu ścieków pogody bezdeszczowej z przepompowni Port Południe. Łączna pojemność wszystkich zbiorników to ponad 60 tysięcy m3, czyli tyle, ile pomieści 19 basenów olimpijskich.

Do chwili obecnej w zbiornikach okresowo retencjonowano ponad 1,5 miliona metrów sześciennych ścieków pogody deszczowej. Zbiorniki zostały (do chwili obecnej) również kilkukrotnie wykorzystane do czasowego retencjonowania ścieków bytowych na czas wyłączenia z użytkowania Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) Janówek i przeprowadzenia prac remontowych.

Zespół pod kierownictwem  mgr. Ł., Ślagi wykonał zadanie na rzecz Generalnego Wykonawcy Inwestycji – Inżynierii Rzeszów S.A. Inwestorem zadania „Budowa zbiorników retencyjnych z pompownią i infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbiórką obiektów kolidujących z projektowanym układem retencji na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe we Wrocławiu” było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Zdj. archiwum prywatne Ł.Ślagi

 

Zachęcamy do udziału w Konkursie o nagrodę firmy ABB " Stwórzmy razem dobry klimat". 

Szczegółowe informacje i formularze na stronie konkursu. Termin zgłoszeń do 15 listopada 2023 r.

 

W sprawie praktyki należy kontaktować się z opiekunami praktyk.

 Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK udziela bezpłatnych porad i konsultacji, które odbywają się w siedzibie Centrum Pedagogiki i Psychologii przy ul. Lea 114, pok. 150.

W ramach wsparcia psychologicznego i rozwoju osobistego oferuje spotkania indywidualne oraz grupowe mające na celu:

  • wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych,
  • uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z jej praktycznego zastosowania,
  • analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych.
 
APKPP nie może świadczyć usług interwencyjnych, terapeutycznych, diagnostycznych ani psychoterapeutycznych, ale w wymagających tego sytuacjach umożliwia kontakt z innymi placówkami o takich profilach.
 

Dyżury specjalistów punktu dostępne są na stronie:

http://www.cpip.pk.edu.pl/akademicki-punkt-konsultacji-psychologiczno-pedagogicznych/

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/cpip.pk

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Krakowskiej. Umówienie spotkania jest możliwe poprzez rejestrację dostępną pod numerem telefonu 12 628 25 90 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Szkoła Transportu obejmie studentów 3 kierunków studiów: Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środki transportu i logistyka oraz Pojazdy szynowe na Wydziale Mechanicznym, a także kilku specjalności na I i II stopniu studiów.

Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej lub Wydziale Mechanicznym, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach.

Szkoła Transportu to dla przyszłych inżynierów szansa na realizowanie kształcenia zindywidualizowaną ścieżką, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów.

The Faculty of Civil Engineering of the Cracow University of Technology kindly invites candidates from abroad to undertake second-cycle studies in English, partial or full, in the newly opened specialization Structural Design and Management in Civil Engineering.

The studies last three semesters and begin in March of every academic year.

Information on the rules of recruitment can be found on the IRO website.
 
FEEL INVITED!