Nagrody Naukowe IV Wydziału Nauk Technicznych PAN Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Góralczyk   /   Piątek, 27 Marca 2015 09:29

Wydział IV Nauk Technicznych PAN jak co roku ogłosił konkurs o Nagrodę Naukową skierowaną do badaczy polskich lub cudzoziemskich zatrudnionych w okresie ostatnich 4 lat w Polsce, którzy nie przekroczyli 45 roku życia.

Regulamin Konkursu wraz z wnioskiem można znaleźć na stronie internetowej PAN

Zainteresowanym przypominamy, że ewentualny wniosek powinien być zaopiniowany przez Radę Wydziału.

 
Upływa termin składania wniosków do Nagród Rektora Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Góralczyk   /   Piątek, 27 Marca 2015 08:55

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków do Nagród Rektora za 2014r.
Nagrody Rektora przyznawane są w kategoriach:
1. dla autora najwyżej punktowanej publikacji naukowej
2. za największą liczbę cytowań
3. dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie (...)
4. za najbardziej wartościowe wdrożenie
5. dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego
6. dla najmłodszego wypromowanego doktora
7. dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora

termin składania wniosków  w dziekanacie upływa 30 marca br.

Szczegółowe informacje

 
Rekrutacja na IV edycję Studiów Podyplomowych "Koordynator Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Budownitwie" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   /   Poniedziałek, 23 Marca 2015 07:25

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ogłasza rekrutację na dwusemestralne Studia Podyplomowe "Koordynator Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Budownictwie".

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych:
 • nabycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
 • zdobycie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie zadań służb bhp na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zdobycie wykształcenia umożliwiającego doradztwo przedsiębiorcom budowlanym w zakresie:
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych,
  • oceny kwalifikacji pracowników do wykonywania robót budowlanych,
  • oceny ryzyka zawodowego i sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikowania się i współpracy w zespole.

Rozpoczęcie studiów: październik/listopad 2015 r.

Więcej informacji

 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Kuźmicka   /   Piątek, 20 Marca 2015 14:29

Lista osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2014/15:

stacjonarne

niestacjonarne

Uwagi dotyczące liczby punktów należy zgłaszać do dziekanatu ds. socjalnych do 27.03.2015 r.

 
Konkurs Siemensa na najlepszą pracę dyplomową Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Góralczyk   /   Środa, 18 Marca 2015 10:33

Do Konkursu można zgłaszać prace (inżynierskie oraz magisterskie), które obejmują swoją tematyką zagadnienia związane z automatyką i robotyką, wykorzystując wiedzę o urządzeniach i systemach w obszarach aktywności firmy Siemens. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione po 1 stycznia 2013 roku. Dla autorów trzech najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody pieniężne (I Nagroda 10 000 zł, II Nagroda 5000 zł, III Nagroda 3000 zł), natomiast każdy wydział (instytut) uczelni z którego będą się wywodzić laureaci otrzyma wyposażenie laboratorium w urządzenia sterujące PLC (jeden z zestawów wchodzących w skład specjalnej oferty dla dydaktyki).
PLAKAT
Oficjalne informacje oraz regulamin konkursu opublikowane są na stronie: www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs

W tegorocznej edycji termin zgłaszania prac mija 31 marca 2015 r.

 
XX Konkurs o Nagrodę Simensa Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Góralczyk   /   Piątek, 16 Stycznia 2015 08:26

Informujemy, że Simens we współpracy z Politechniką Warszawską ogłosił XX Konkurs o Nagrodę Simensa służący promowaniu osiągnięć w technice i badaniach naukowych skierowany do osób odznaczających się znacznym dorobkiem naukowym. Termin składnia podań: 31 marca 2015 r.

plakat

ogłoszenie

regulamin

słowo Rektora Politechniki Warszawskiej

formularze

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej