Rekrutacja na st. niestacjonarne: przyjęci na I stopień

więcej
 

Rekrutacja na st. stacjonarne: przyjęci i zakwalifikowani

więcej
 

Erasmus - Zasady wyjazdów 2017/2018

więcej
 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla

więcej
 

Wakacyjna organizacja pracy Dziekanatu WIL /Temporary duty

więcej
 

Zawieszenie dyżurów Prodziekanów WIL PK / Cancelled duty

więcej
 

Ostateczne terminy składania podań - studia niestacjonarne

więcej
 

System zarządzania tytułami prac dyplomowych na WIL

więcej
 

Ostateczny harmonogram sesji/Timetable for summer exam

więcej
 

Harmonogram sesji - studia niestacjonarne

więcej
 

Jak sprawnie "zaliczyć" sesję - studia niestacjonarne

więcej
 

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

więcej