tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji nt. "Harmonogramowanie procesów budowlanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji "
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo