tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ eksploatacji na charakterystyki dynamiczne jednoprzewodowych żelbetowych kominów przemysłowych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.12.2016