tytuł pracy doktorskiej: „ Influence of terrain roughness on boundary layer simulation in wind tunnel” (pol. „Wpływ chropowatości terenu na symulację warstwy przyziemnej w tunelu aerodynamicznym”)."
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.09.2018r.