tytuł pracy doktorskiej: "The dynamic response of multilayer continous systems to moving loads (pol. "Dynamiczna odpowiedź wielowarstwowych układów ciągłych na ruchome obciążenia")
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: mechanika/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2018r.