tytuł pracy doktorskiej: „Identyfikacja usterek w budownictwie mieszkaniowym, wielorodzinnym i zarządzanie ich usuwaniem na etapie odbiorów"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo /  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019r.