tytuł pracy doktorskiej: “Analiza efektywności stosowania materiałów fazowo zmiennych w przegrodach polskich budynków niskoenergetycznych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo